چهارشنبه ١٨ تير ١٣٩٩-
اشاعه و ترویج
گزارش تصویری
نظرسنجی
کدام فعالیت صندوق بیشتر مورد توجه شما بوده است؟

طرح های پژوهشی و فناورانه
پسادکتری
کرسی پژوهشی
ثبت بین المللی اختراع
پژوهانه (گرنت)
تجاری سازی یافته‌های علمی

صفحه اصلی > صفحات خارج منوی کرکره ای > نوآوری > نودها 

تعریف نودها:

دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی هستند که زیرساخت‌های آموزشی و پژوهشی مورد نیاز تیم نوآوری را فراهم می نمایند.

وظایف نودها:

- تهیه برنامه آموزشی تیم های نوآوری و ارزیابی آن.

- تامين زیر ساخت ها، آزمايشگاه‌ها و تجهیزات مورد نياز تيم‌هاي نوآوري.

- جذب سرمایه گذاران منطقه ای جهت مشارکت داوطلبانه در آموزش.

- بررسي روش‌هاي شبكه‌سازي و ايجاد زمينه‌هاي همكاري در جهت توسعه تجاري‌سازي.

- شناسایی، توسعه و حمایت از ایده هایی که می توانند منجر به ایجاد ارزش افزوده برای جامعه گردند. 

- گردآوری، تحلیل، ارزیابی و بهره برداری از تجارب شرکت کنندگان در دوره های آموزشی مخصوص تیم های نوآوری. 

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور محفوظ می باشد.insf.org