چهارشنبه ٢٥ تير ١٣٩٩-
اشاعه و ترویج
گزارش تصویری
نظرسنجی
کدام فعالیت صندوق بیشتر مورد توجه شما بوده است؟

طرح های پژوهشی و فناورانه
پسادکتری
کرسی پژوهشی
ثبت بین المللی اختراع
پژوهانه (گرنت)
تجاری سازی یافته‌های علمی

صفحه اصلی > حمایت از پژوهش و فناوری > حمایت از طرح های پسادکتری > معرفی پسا دکتری 

معرفی طرح های پسا دکترا

توسعه دانش و فناوري در کشور مستلزم سرمايه گذاري بر روي پژوهش و زيرساخت هاي آن به خصوص زيرساخت هاي انساني پژوهش است. صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور در راستاي ماموريت هاي خود و کمک به توسعه زيرساخت هاي پژوهش در کشور، برنامه حمايت از دوره هاي پسا دکترا را تعريف نموده است، تا ضمن استفاده از پتانسيل هاي پژوهشي موجود در دانشگاه ها جهت انجام پژوهش هاي اولويت دار و تقاضامحور، از طريق اين دوره ها ه توسعه زيرساخت انسانی پژوهش در کشور کمک نمايد. نحوه حمايت صندوق در چارچوب دستورالعمل و شیوه نامه اجرایی آن مي باشد.

طرح پسادکتری، در دو شکل ملی و بین‌المللی ارائه می‌شود.پسا دکتری ملی به دانش‌آموحتگان ایرانی دوره‌های دکتری داخل کشور و پسادکتری بین المللی به دانش‌آموختگان ایرانی دوره‌های دکتری (Ph.D) مقیم خارج از کشور با هدف ترغیب دانش‌آموختگان برای بازگشت به میهن اسلامی یا انتقال بخشی از دستاوردهای پژوهشی از دانشگاه مبداء به دانشگا‌ه‌های کشورمان اعطاء می‌شود.این دانش‌آموختگان باید تحصیل کرده دانشگاه و یا مراکز پژوهشی مورد تأیید وزارت علوم باشند.

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور از طرح های پسا دکتری در دو شکل ملی و بین‌ المللی حمایت می کند.

  • حمایت از دوره های پسا دکتری ملی مختص دانش آموختگان ایرانی دوره های دکتری ساکن داخل کشور است.

  • حمایت از دوره های پسا دکتری بین المللی ویژه دانش آموختگان ایرانی دوره های دکتری مقیم خارج از کشور است. هدف از اعطای حمایت های پسا دکتری بین المللی، ترغیب دانش‌آموختگان برای بازگشت به میهن اسلامی یا انتقال بخشی از  دستاوردهای پژوهشی از دانشگاه مبداء به دانشگا‌ه‌های کشورمان است. این دانش‌آموختگان باید تحصیل کرده دانشگاه و یا مراکز پژوهشی مورد تأیید وزارت علوم باشند.


©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور محفوظ می باشد.insf.org