چهارشنبه ١٨ تير ١٣٩٩-
اشاعه و ترویج
گزارش تصویری
نظرسنجی
کدام فعالیت صندوق بیشتر مورد توجه شما بوده است؟

طرح های پژوهشی و فناورانه
پسادکتری
کرسی پژوهشی
ثبت بین المللی اختراع
پژوهانه (گرنت)
تجاری سازی یافته‌های علمی

صفحه اصلی > نوآوری > مرکز توسعه نوآوری 

تعریف مرکز توسعه نوآوری:

مرکزی مستقر در صندوق میباشد که نقش هماهنگ‌کننده و ارایه‌دهنده خدمات پشتیبانی به مراکز نوآوری را برعهده دارد.

ماموريت مركز توسعه نوآوري:

مركز توسعه نوآوري از طریق سرمایه گذاری بر روی فناوری های جدید، حمايت از مراكز نوآوري و حمايت از توسعه نوآوري در کشور، به نيازهاي ملی پاسخ داده و از طريق توسعه علمي به افزايش رقابت‌پذيري اقتصاد ملي كمك می كند.

راهبردهاي كلي حمايت از ایجاد و توسعه مراكز نوآوري:

  حمايت از مراكز نوآوري که بر توسعه فناوری­ های جديد و پيشرفته متمرکز هستند.

    حمايت از مراكز نوآوري که بر پاسخ به نيازهاي شركت‌هاي همكار و بنگاه‌هاي اقتصادي توجه دارند.

شناسایی، ایجاد و توسعه مناسب شبکه های نوآوری (نودها، سایت­ ها، مراکز نوآوری، شرکت­های همکار).

  ایجاد و توسعه ارتباطات مناسب به منظور برون­ سپاری فعالیت­های مربوط به حمایت از مراکز نوآوری.

ساختار مرکز توسعه نوآوری:

 مراكز نوآوري زير نظر مدير مرکز توسعه نوآوري فعاليت مي‌كنند و 4 دبير (مالي، حقوقي و قراردادها، ارتباط با شرکت­ های همکار و كنترل پروژه) خدمات پشتيباني را به مراكز نوآوري ارائه خواهند كرد. 


انواع حمايت مرکز توسعه نوآوری:

حمایت‌های مالي:

جذب حاميان مالي (داخلی و بین ¬المللی) و تخصيص بخشي از منابع مالي صندوق به بخشی از هزینه¬های جاری سایت، نود و منتورها ، انجام بخشی از پروژه ¬های تحقیقاتی صندوق در راستای برنامه¬ های مراکز نوآوری.

حمايت‌هاي غيرمالي:

حمایت از شکل‌گیری نود¬ها و کمک به تجهیز آن¬ها،کمک به تجهیز سایت¬ها،آموزش، مشاوره حقوقي، ايجاد ارتباط بين مراكز نوآوري و صنعت، ايجاد سازكارهاي مورد نياز جهت پوشش ريسك، شبکه‌سازی بین دانشگاه‌ها جهت ایجاد هم‌افزایی علمی و پژوهشی و استفاده بهینه از زیرساخت‌های پژوهشی کشور، کمک به ثبت اختراعات و نوآوری¬ های آنها، تعامل با دستگاه ها جهت تسهیل تجاری سازی محصولات در مراکز.


©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور محفوظ می باشد.insf.org