چهارشنبه ١٨ تير ١٣٩٩-
اشاعه و ترویج
گزارش تصویری
نظرسنجی
کدام فعالیت صندوق بیشتر مورد توجه شما بوده است؟

طرح های پژوهشی و فناورانه
پسادکتری
کرسی پژوهشی
ثبت بین المللی اختراع
پژوهانه (گرنت)
تجاری سازی یافته‌های علمی

صفحه اصلی > نوآوری > مراکز نوآوری 

مركز نوآوری: 

مرکزی است متشكل از يك يا چند تيم نوآوري كه با همكاري مراكز تحقيقاتي و شركت‌هاي متقاضي محصولات جديد در یک حوزه تخصصی در چارچوب برنامه‌اي بلندمدت با هم همكاري مي‌كنند. 

در ادامه تیم های نوآوری به شرح زیر تعریف می گردد:

تیم های نوآوری:

هرتیم نوآوری مستقر در مرکز نوآوری از یک پژوهشگر(پژوهشگران) یا صاحب ایده خلاقانه و شرکت همکار (صنعتی و سازمانی) تشکیل شده است . پژوهشگر به اشخاص حقیقی و حقوقی اطلاق می شود که دارای دانش، تجربه، مدارج علمی و دستاوردهای پژوهشی و یا فناورانه بوده که در تیم نوآوری فعالیت های پژوهشی مورد نیاز را انجام می دهد. شرکت همکار، شخص حقوقی می باشد که در مرکز نوآوری (از مرحله توسعه ایده تا عرضه آن در بازار) حضور مستمر داشته و از دستاوردهای فناورانه مرکز نوآوری استفاده می‌کند. بسته به میزان بلوغ و آمادگی طرح اولیه (بر مبنای شاخص TRL) طرح به یکی از مراحل اثبات مفهومی و تولید نمونه محصول وارد می شود. در مرحله اثبات مفهومی یک ناظر در کنار تیم پژوهشی قرار می گیرد که بر نحوه پیشرفت علمی کار نظارت کرده و در صورت نیاز در این فرآیند وارد می شود. ناظر فردی است که در زمینه پژوهشی مورد نظر از تجربه علمی بالایی برخوردار است و نحوه عملکرد تیم پژوهشی و پیشرفت علمی کار را بررسی می کند. در مرحله تولید نمونه محصول مربی در کنار تیم پژوهشی قرار می گیرد و تیم را در راستای توسعه محصول (کالا یا خدمت) با توجه به نیاز صنعت هدایت می کند.  مربی، فردي است داراي تجارب صنعتي، تجاري‌سازي و دانشگاهی که به عنوان هماهنگ كننده بين شرکت همکار و پژوهشگر در مركز نوآوري  فعالیت می نماید.

شاخص TRL 

شاخص تعیین میزان آمادگی و درصد پیشرفت پروژه را TRL می نامند. مطابق با این شاخص هر پروژه به نه مرحله تقسیم می شود که در هر مرحله بخشی از مسیر پیشرفت پروژه طی شده است. در برنامه مرکز توسعه نوآوری با استفاده از این شاخص سطح پیشرفت پروژه تعیین می شود و بر اساس آن مشخص می گردد که طرح به کدام مرحله از برنامه (اثبات مفهومی یا تولید نمونه محصول) وارد شود.

برنامه TMP

برنامه پیشرفت پروژه یا TMP برنامه ای است که بطور دقیق مراحل مورد نیاز را برای رسیدن فناوری به سطح مشخصی از آمادگی (مطابق با شاخص TRL) معین می کند. در این برنامه صرفا ملزومات و شرایط فنی مورد نیاز درنظر گرفته می شود و محدودیت و شرایط زمانی لحاظ نمی گردد. در هر مرحله از برنامه مرکز توسعه نوآوری لازم است تیم پژوهشی برنامه TMP را با توجه به ساختار تخصصی پژوهش مورد نظر تهیه نماید.

مراکز نوآوری پایلوت:

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در حال حاضر اقدامات لازم را جهت ایجاد سه مرکز نوآوری پایلوت در زمینه های پزشکی، محیط زیست، و انرژی های نو فراهم نموده است (در آینده نزدیک مشخصات مراکز نوآوری یاد شده اعلام خواهد شد)

فرآیند تصویب برنامه راه اندازی مراکز نوآوری:

متقاضیان راه اندازی مراکز نوآوری می توانند در خواست راه اندازی مرکز نوآوری را به صورت زیر به صندوق ارسال نمایند:

متقاضی ایجاد مرکز نوآوری در وهله اول چکیده ای از برنامه پیشنهادی خود را در چارچوب مشخص شده در سایت (فرم چکیده) بصورت الکترونیکی به مرکز توسعه نوآوری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران ارسال می کند. پس از بررسی دقیق چکیده ارسالی، در صورتی که مرکز توسعه نوآوری برنامه پیشنهادی را مناسب تشخیص دهد، دبیر مرکز نوآوری مراتب این امر را به اطلاع مجری می رساند و مجری می تواند برنامه پیشنهادی خود را بطور مشروح برای صندوق ارسال کند. برای این کار متقاضی ایجاد مرکز نوآوری، برنامه پیشنهادی خود را در چارچوب برنامه راه اندازی مراکز نوآوری (به همراه رزومه و مستندات مورد اشاره در برنامه)، به صورت الکترونیکی به مرکز توسعه نوآوری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور ارسال می کند.

دبیر کنترل پروژه، برنامه و کامل بودن ضمائم آن را مورد بررسی قرار داده و در صورت مشاهده نواقص، با ارسال نامه الکترونیکی، اصلاحات لازم را به متقاضی اعلام می نماید.

در صورتی که متقاضی در برنامه ارسال شده، شرکت همکار را معرفی نموده باشد، تمامی مستندات به مدیر مرکز توسعه نوآوری تحویل داده می شود (در صورت عدم معرفی شرکت همکار، دبیر ارتباط با شرکت های همکار با مراجعه به لیست و بانک اطلاعاتی موجود، یک شرکت همکار پیشنهادی را به مدیر مرکز توسعه نوآوری معرفی می نماید. مدیر مرکز توسعه نوآوری جزئیات اطلاعات مربوط به شرکت همکار معرفی شده را بررسی می نماید و در صورت تائید شرکت همکار توسط مدیر مرکز توسعه نوآوری، به شرکت همکار و متقاضی مرکز نوآوری اطلاع رسانی انجام می شود تا هماهنگی های لازم انجام شود. در صورتی که شرکت همکار، همکاری در برنامه راه اندازی مرکز نوآوری را بپذیرد با همکاری  متقاضی راه اندازی مرکز نوآوری، نسخه جدید برنامه راه اندازی مرکز نوآوری ارائه می گردد)

برنامه راه اندازی مرکز نوآوری به همراه رزومه متقاضی ایجاد مرکز و شرکت همکار، توسط مدیر مرکز توسعه نوآوری مورد بررسی محتوایی قرار می گیرد و نهایتا توسط کمیته راه اندازی بازنگری و در صورت پذیرش تصویب می گردد. 

مستندات:

فرایند تصویب برنامه اولیه راه اندازی مرکز نوآوری 

فرآیند اجرای مرحله تولید نمونه محصول در مرکز نوآوری 

فرایند اجرای مرحله اثبات مفهومی مرکز نوآوری

فرم چکیده برنامه پیشنهادی مراکز نوآوری

فرم پیشنهادی برنامه راه اندازی مراکز نوآوری

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور محفوظ می باشد.insf.org