چهارشنبه ٢٥ تير ١٣٩٩-
اشاعه و ترویج
گزارش تصویری
نظرسنجی
کدام فعالیت صندوق بیشتر مورد توجه شما بوده است؟

طرح های پژوهشی و فناورانه
پسادکتری
کرسی پژوهشی
ثبت بین المللی اختراع
پژوهانه (گرنت)
تجاری سازی یافته‌های علمی

صفحه اصلی > حمایت از پژوهش و فناوری > کارگروه‌های پژوهشی  > کارگروه سلامت و محیط زیست > حیطه های پژوهشی کارگروه سلامت و محیط زیست 

 

حیطه های فعالیت:

الف)سلامت:

1.      مدیریت خدمات بهداشتی

2.      بهداشت محیط

3.      بهداشت حرفه ای

4.      بهداشت و ایمنی مواد غذایی

5.       تغییر اقلیم و بیماریها

6.       اثرات آلاینده های محیط بر سلامت مردم

7.      حوادث و بلایای طبیعی و انسان ساخت (سیل، زلزله، آتش سوزی، جاده ای، شهری، حوادث صنعتی ،....)

8.      اخلاق در سلامت

9.      ارتباط محیط زیست و نشاط و سلامت روانی جامعه (نشاط و شادابی مردم، ....)

10.  مدیریت پیشگیری بیماریها (واگیر و غیرواگیر)

11.  آموزش و ارتقای سلامت

12.  اقتصاد سلامت

13.   بهداشت سواحل

ب)محیط زیست:

1.      شناخت آلاینده های محیط زیست

2.      روش ها و فناوری های پایش آلاینده ها

3.      روش ها و فناوری های کنترل آلاینده ها

4.      آثار آلاینده ها بر محیط زیست

5.      حقوق محیط زیست

6.       اخلاق و محیط زیست

7.      آثار اقتصادی ناشی از آلاینده ها

8.      انرژی های پاک

9.      مدیریت و اقتصاد انرژی

10.  تغییر اقلیم و آثار آن (خشک سالی ها، خشک شدن دریاچه ها و تالاب ها، مهاجرت، حاشیه نشینی شهرهای بزرگ و ...)

11.  مدیریت منابع آب

12.  نقش آموزش و آگاهی رسانی برای حفاظت از محیط زیست

13.  نقش مشارکت مردمی در حفاظت از محیط زیست

14.  تعاملات بین بخشی و بین سازمانی برای حفاظت از محیط زیست

15.  حفاظت از اکوسیستم های طبیعی

16.  تاثیرات متقابل عوامل اجتماعی -اقتصادی و محیط زیست

17.  محیط زیست دریایی

18.توسعه آب شیرین کن ها به تناسب نیاز کشور و حفظ تعادل و اکوسیستم سواحل خلیج فارس

19.افزایش و تغییرات دما و اثر آن بر روی آبزیان

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور محفوظ می باشد.insf.org