چهارشنبه ١٨ تير ١٣٩٩-
اشاعه و ترویج
گزارش تصویری
نظرسنجی
کدام فعالیت صندوق بیشتر مورد توجه شما بوده است؟

طرح های پژوهشی و فناورانه
پسادکتری
کرسی پژوهشی
ثبت بین المللی اختراع
پژوهانه (گرنت)
تجاری سازی یافته‌های علمی

صفحه اصلی > حمایت از پژوهش و فناوری > کارگروه‌های پژوهشی  > کارگروه تغییرات اقلیم و گرمایش جهانی > اولویت های پژوهشی کارگروه تغییرات اقلیم و گرمایش جهانی 

اولویت های کارگروه  تغییرات اقلیم و گرمایش جهانی

 

این کارگروه در راستای راهبردهای جهانی در سازگاری با تغییر اقلیم، محورهای زیر را مورد اولویت قرار می­ دهد. توجه به نقش مولفه­ های  اجتماعی، اقتصادی و فرهنگ ­سازی در تدوین طرح ­های ارسالی، آنها را از امتیاز بالاتری برخوردار می­ سازد.

 

1-    تغییرات اقلیم-بررسی تاثیر متقابل منابع زیستی (آب، هوا، منابع طبیعی، تنوع زیستی) و منابع انرژی

 

2-    تغییرات اقلیم-آموزش دانشگاهی، دبیرستانی و دبستانی

 

 

3-    تغییرات اقلیم-آموزش همگانی و ترویجی و مجازی

 

 

4-    تغییرات اقلیم-سلامت و بیماریهای نوظهور

 

 

5-    تغییرات اقلیم و ریزگردها (پیش بینی، پایش، چگونگی مقابله و مدل سازی)

 

 

6-    تغییرات اقلیم-پایش انتشار گازهای گلخانه ای و راهکارهای کاهش آن

 

 

7-    پایش ترسیب کربن و توانمند سازی جامعه در خصوص آن

 

 

8-    تغییرات اقلیم و فناوری های موردنیاز برای کاهش اثر آن و سازگاری جامعه با آن

 

 

9-    جمع بندی و آنالیز داده های گذشته در خصوص تغییرات اقلیم 

 

10-تغییرات اقلیم-پایش تغییرات خاک و روشهای به روز آوری نقشه ها و داده های خاک

11-تغییر اقلیم و اثرات آن بر جوامع انسانی، حیات وحش و فلور طبیعی گیاهی

 

12-پیش بینی تغییر اقلیم در سالهای آینده با استفاده از اطلاعات و داده های سالهای گذشته و اطلاعاتی که از پدیده های طبیعی می توان استخراج کرد

 

13-چگونگی ایجاد شرایط سازگاری جوامع با تغییرات اقلیمی

 

14- پیش بینی سرمایه گذاریها و انجام پروژه های لازم برای سازگاری با تغییر اقلیم و با توجه به اهمیت باقی ماندن جوامع انسانی در برخی از نقاط خشک کشور

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور محفوظ می باشد.insf.org