دوشنبه ٢٣ تير ١٣٩٩-
اشاعه و ترویج
گزارش تصویری
نظرسنجی
کدام فعالیت صندوق بیشتر مورد توجه شما بوده است؟

طرح های پژوهشی و فناورانه
پسادکتری
کرسی پژوهشی
ثبت بین المللی اختراع
پژوهانه (گرنت)
تجاری سازی یافته‌های علمی

صفحه اصلی > کارگروه کرسی و گرنت پژوهشی > گرنت پژوهشی 

اعطاي پژوهانه (گرنت):

یکی از برنامه های صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در حمایت از آن دسته از محققان تراز اولي که شرايط اعطاي کرسي پژوهشي بر اساس دستورالعمل مصوب را درارا نبوده اما دارای مدارج علمي بالا و برنامه راهبردي پژوهشي مناسب دريافت پژوهانه (گرنت) هستند، اعطای پژوهانه یا گرنت پژوهشی می باشد. این اعتبار تنها براي يکسال به ميزان حداکثر300 ميليون ريال پرداخت می گردد. در حال حاضر این پژوهانه به دو شکل ملی و بین المللی به شرح زیر اعطا می گردد.

  • پژوهانه (گرنت) ملی: این پژوهانه به پژوهشگران ایرانی شاغل در دانشگاهها و مراکز پژوهشی داخل کشور اعطاء می‌شود.
  • پژوهانه (گرنت) بین المللی: این پژوهانه به پژوهشگران ایرانی خارج از کشور اعطاء می‌شود. این دست از پژوهشگران و فناوران می‌بایست در سازمان‌ها، دانشگاه‌ و یا مراکز پژوهشی معتبر وزارت علوم شاغل باشند.

 

 

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور محفوظ می باشد.insf.org