دوشنبه ٢٣ تير ١٣٩٩-
اشاعه و ترویج
گزارش تصویری
نظرسنجی
کدام فعالیت صندوق بیشتر مورد توجه شما بوده است؟

طرح های پژوهشی و فناورانه
پسادکتری
کرسی پژوهشی
ثبت بین المللی اختراع
پژوهانه (گرنت)
تجاری سازی یافته‌های علمی

صفحه اصلی > حمایت از پژوهش و فناوری > حمایت از طرح های پسادکتری > فهرست طرح‌های پسادکتری مصوب 

فهرست طرح های پسا دکتری مصوب

ردیف

عنوان طرح

نام پژوهشگر

1

درباره مساله تشخیص پذیری گروههای ساده متناهی ناآبلی به وسیله گراف های اولشان

مهناز فرودی قاسم آبادی

2

استفاده از نانوذرات برای جداسازی و خالص سازی ترکیبات دارویی از گیاهان

الهه معتمدی

3

انتقال بدون تماس انرژی الکتریکی در کاربردهای توان بالا  و سرعت زیاد

سعید حسن زاده

4

دینامیسم تعاملات شیمیایی در سیستم تغذیه¬ای سه¬سطحی Brassica oleracea –Plutella xylostella-Diadegma semiclausum در طی فصل رشد گیاه در ارتباط با رقابت گیاهی و ترکیب گیلد حشرات

محمود سوف باف سرجمعی

5

بررسی مکانیسم اثر اورکسین بر پدیده وابستگی به مورفین در نورون¬های هسته لوکوس¬سرولئوس موش صحرایی

معصومه کورش آرامی

6

طراحی و ساخت یک بیوسنسور DNA و ارزیابی آن در تشخیص جهش های نقطه ای

ابوالحسن نوری

7

بررسی عملکرد بیوراکتورهای دوفازی برای حذف ترکیبات آلی فرار (VOCs) از هوا

سید مرتضی ضمیر

8

سنتز و شناسایی نانو ترکیبات کوئوردیناسیونی جدید سرب(II)، روی(II) و مس(II) و مطالعه امکان تاثیر ساختار مولکولی بر موروفولوژی حالت نانو آن ها و بررسی برخی از رفتارهای فیزیکی و الکتروشیمیایی آن ها.

بابک میرتمیزدوست

9

کنترل سیستم های گسترده مکانیکی با استفاده از تئوری کنترل مرزی و تئوری کنترل سیستم های بی نهایت بعدی

علی نجفی

10

شناسایی ژن/ژنهای دخیل در نوعی بیماری نوروماسکولار آتیپیک با مجموعه ی علائم حسی و حرکتی با به کارگیری رویکرد ترکیبی مطالعه ی پیوستگی (linkage analysis) و توالی یابی اگزوم (exome sequencing)

آفاق علوی

11

بررسی خواص نانو مواد مرکب تحت برخورد نرخ کرنش بالا

محمد حسین پل

12

سنجش تغییرات بیان مولکول CXCR4 در سلولهای مزانشیمی ژله وارتون بند ناف و تعیین ارتباط آن با عملکرد این سلولها

سمیه شاهرخی

13

بهبود ساختار نانو کاتالیست ساپو-34 به منظور ارتقا انتخاب پذیری آن در فرآیند تبدیل متانول به اولفین های سبک

سیما عسکری

14

طراحی داربستهای سلول زدایی شده جهت کاربرد در مهندسی بافت غضروف

الهه مسائلی

15

آنالیز بیوانفورماتیک به منظور شناسایی microRNAهایی که ژن PCSK9 را هدف قرار می‌دهند و بررسی میزان بیان و عملکرد آنها در بیماران مبتلا به هیپرکلستریلمی فامیلی

نازیلا نورائی

16

کلونینگ ، بیان و تعیین ویژگی فاکتور TGFB1 نوترکیب

فاطمه ذوالقدر

17

مطالعه برهمکنش برخی از داروهای ضد سرطان  (مانند داناروبیسین، سیتارابین، وینکریستین و ...) با غشای لیپیدی با استفاده از شبیه¬سازی دینامیک مولکولی

لیلا کرمی

18

پیش بینی غیرتهاجمی الگوهای تغییرفرم و شکست استخوان ران با استفاده از تصاویر برش نگاری کمی کامپیوتری و روش اجزاء محدود

فاطمه السادات علوی

19

تولید پروتئین آلفا 1-آنتی¬تریپسین انسانی با کشت تراکم سلولی بالای (تخمیر) مخمر نوترکیب پیکیا پاستوریس

ساره ارجمند

20

ساخت و مقایسه عملکرد سازه های سلولی مهندسی شده عصبی با استفاده از سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان انسان و  خون بندناف بر روی داربست کلاژنی به منظور ترمیم ضایعه نخاعی ایجاد شده در رت

فائزه فقیهی

21

سنتز نانو مواد مزوحفره سیلیکائی عامل دار و کاربرد آنها بعنوان حامل های دارورسانی برای لیزینوپریل و آتورواستاتین بعنوان داروهای مدل هیدروفیل و هیدروفوب

عزیز ملکی

22

مهندسی بافت عصبی با استفاده از تمایز سلول های بنیادی اندومتریال رحم انسان به سلول های عصبی بر روی داربست نانوفیبری به منظور ترمیم ضایعه نخاعی ایجاد شده در رت های نژاد Sprague-Dawley

سمیه ابراهیمی

23

هویت بخشی و برندسازی تهران  برای گردشگران با رویکرد مهمان نوازی و میزبانی

احسانه نژاد محمد نامقی

24

سنتز نانوکامپوزیت های فوتوکاتالیستی- مغناطیسی جهت تجزیه آلاینده های دارویی از محیط آبی به وسیله نور مرئی

طاهره روحانی بسطامی

25

ارائه روشی نوین برای ارزیابی ریسک حوادث زنجیره ای در مناطق متراکم صنعتی

بهمن عبدالحمید زاده

26

امکان ایجاد اختلال در بیولوژی شب پره مینوز گوجه فرنگی، Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) با خاموشی برخی از ژنهای موثر با استفاده از تکنیک  RNAi

شیما رحمانی

27

هندسه و کاربرد آن در اصول هدایت و راهبری

حسن عطارچی

28

بررسی و مدل‌سازی ارتباط بین خواص فیزیکی و پارامترهای هندسی سطوح رشدیافته شده تجربی و لایه‌های نازک

حر دشتی ناصرآبادی

29

طراحی و تولید داربست نانولیفی سه بعدی  جهت ترمیم نخاع

فاطمه زمانی

30

استفاده از نانو کامپوزیت زئولیتی حاوی داروهای شیمی درمانی (2DG/DOX) برای افزایش بهرۀ پرتودرمانی سلولهای سرطانی پستان( SKBR3 وT47D  ) به روش درمان ترکیبی

بهارک دیوبند

31

: مقایسه عملکردی سلول های عصبی تمایز یافته از سلول های بنیادی مزانشیمی حاصل از مغز استخوان و اندومتریال رحم انسان بر روی داربست PCL/collagen در ترمیم آسیب نخاعی ایجاد شده در مدل حیوانی موش صحرایی

صادق شیریان شلمزاری

32

بهبود توزیع داروهای متصل به نانوذرات مغناطیسی در بافت بر اساس تغییر رفتار آنها در مقابل پروتئین های موجود در خون

سعید شانه ساززاده

33

شناسایی، جداسازی، کلونینگ و ذخیره سازی  ژن  ITS (ITS1, ITS 2)  و kDNA-RV در شناسایی گونه های مختلف انگل جنس لیشمانیای ایزوله های ایرانی

آنیتا محمدیها

34

: ساخت و بررسی افزاره های اپتوالکترونی بر پایه نانو ساختارهای نامتجانس اکسید روی

فاطمه دهقان نیری

35

سنتز نانو ذرات عامل دار شده گرافن و بکارگیری آن به عنوان حامل ژن برای مطالعه اثر  بیان همزمان miR-9 و anti-miR-21 در رده سلولی سرطانی معده

آرام رضایی

36

: مطالعات مدل حیوانی بزرگ به منظور بررسی اثر ترمیم زخم های پوستی توسط پوشش نانولیفی مخلوط پلی کاپرولاکتان-کیتوسان-پلی وینیل الکل

عادله قلی پور کنعانی

37

سنتز و کاربرد انواع مختلف نانو ذرات مغناطیسی و نانوپورهای سیلیکاتی اصلاح شده جدید به عنوان کاتالیست و فتو کاتالیست در واکنش های آلی و حذف آلاینده های آلی از پساب های صنعتی.

راضیه نجات یامی

38

تهیه پوشش های هیبریدی نانوکامپوزیتی ضد خوردگی وخوداصلاح شونده با کپسولی کردن بازدارنده خوردگی در سیکلودکسترین

سحر امیری

39

ارائه ی  مدل الاستیک سطح در چارچوب مکانیک محیط پیوسته تقویت شده و بررسی صحت مدل با استفاده از محاسبات کوانتمی

فرزانه اجاق نژاد

40

حذف برخی آلاینده آلی موجود در آب و پسابهای صنعتی به کمک نانوکامپوزیتهای اصلاح شدهBiVO4/Zeolite

هادی سالاری

41

طراحی و ساخت سیستم مبتنی بر FPGA برای کنترل و تشخیص خطای مبدلهای الکترونیک قدرت و بررسی آن برای مبدل Cascaded H-Bridge

محمود شهبازی

42

مقایسه و ارزیابی دو روش جدید برای تعیین غلظت βHCG  در خون بر پایه جذب یون های نیترات توسط نانوذرات پروتئینی اصلاح شده

علی بمان جبالی

43

آشکارسازی نوترون و گامای حاصل از مواد هسته¬ای

سید ابوالفضل حسینی

44

بررسی اثر نانوفیبر پپتیدی خودسامانده حاوی موتیف خانه گزینی مغز استخوان و موتیف بلند لامینین در ترمیم ضایعات نخاعی در موش صحرایی

شیما توکل

45

بررسی اثر مورفولوژی نانوساختارهای کربنی (فولرین، نانولوله‌های کربنی و گرافن)  در تسریع فرایند تشکیل هیدرات گازی

احمد قضاتلو

46

بیوسنتز hD2-ScFv با افینیتی بالا به TNF-α با استفاده از موتاسیون های هدفمند جهت تولید عوامل دارویی ضدالتهابی جدید

داود فرج زاده

47

ساخت الکترود غشایی پیل سوختی بر پایه کربن و پوشش نانو ذرات پلاتین و آلیاژهای همراه با پلاتین و ارزیابی عملکرد آن به دو روش عملی و مدل های نظری

آیدین بهرامی

48

طراحی سنجش آنتی بادی های طبیعی علیه آنتی ژن اختصاصی پروستات و ژن باز برنامه ریزی کننده Oct-4 سلول های بنیادی در تشخیص زودرس سرطان باکمک نانو ذرات طلا

میر هادی جزایری

49

بهبود عملکرد و افزایش قابلیت اطمینان پردازنده ها با توجه به نوسانات ساخت و محیطی

مهدی کمال

50

سنتز α-آمینو آلدهیدها و استفاده از آن¬ها جهت طراحی و سنتز گونه¬های نوین پپتیدی

سمیه احدی

51

سنتز و شناسایی نانو پلیمرهای کوئوردیناسیونی شامل لیگاندهای بر پایه گروه های عاملی شیف باز  و  اوره  با استخلاف هالوژن بر روی اسکلت لیگاند و مطالعه ی کاربرد آن ها

علیرضا اژدری طهرانی

52

توسعه الگوهای مدیریت زنجیره  تامین با ملاحظات زیست محیطی

زینب سازور

53

بررسی تأثیر نسبتهای مختلف شکار- شکارگر دو کنه شکارگر Phytoseiulus persimlis و Typhlodromus bagdasarjani بر کاهش جمعیت کنه تارتن T. urticae روی خیار در شرایط گلخانه ای

مناسادات مقدسی

54

ساخت و مشخصه یابی نانوساختارهای کامپوزیتیTiO2/Graphene ، BiVO4/TiO2 ، BiVO4/TiO2/Graphene : بررسی فعالیت فوتوکاتالیستی آنها

مرصع صمدی امین

55

بررسی تاثیر داربست برپایه پپتیدخودآرا حاوی BDNF بر بازسازی نخاع آسیب دیده در رت: مطالعه بافت شناسی و رفتاری

زهرا حسن نژاد پیربستی

56

شبیه سازی مولکولی فرآیندهای تصفیه پساب با استفاده از غشاهای نانو ساختار

جعفر عظمت

57

طراحی، سنتز و بررسی اثرات آنتی HIV مشتقات جدید 1-بنزیل -4-اکسو-1، 4-دی هیدروبنزو نفتیریدین-3-کربوکسیلیک اسید

سیده تکتم فعال رستگار

58

‏ کاربرد نانوذرات در تشخیص افراد مستعد به بیماری‌های تحلیل برنده سیستم اعصاب

لاله حبیبی

59

بررسی نقش سیستم کانابینوییدی در جنبه های مختلف شناختی تصمیم گیری در مدار اکومبنس- قشر فرونتال مغز: مطالعه رفتاری و الکتروفیزیولوژی

زهرا فتاحی وانانی

60

سیمان های بر پایه کلسیم فسفات آمورف کربناتی (ACCP)-دی کلسیم فسفات (DCP) به منظور کاربرد  در مهندسی بافت استخوان: ساخت، مشخصه یابی، بررسی سینتیک انحلال و ارزیابی خواص مکانیکی و فیزیکوشیمیایی

محمدرضا تحریری

61

سنتز و بررسی فعالیت فوتوکاتالیزوری نانوکامپوزیتهای Ag3VO4-Fe3O4 جهت تخریب آلاینده های آبی و باکتریهای بیماری زا

محسن پادروند

62

سنتز مشتقات جدید دارای هستۀ کرومنون و بررسی اثر آن ها به عنوان مهارکنندۀ آنزیم استیل کولین استراز

مینا سعیدی

63

طراحی و ساخت نانو حامل پلیمری بر پایه ابریشم برای انتقال داروی ضد سرطان به بافت ریه

فاطمه متثی طلب

64

طراحی و سنتز مشتقاتی از آنتراکینون ها به عنوان داروهای ضد سرطان و بررسی خواص دارویی و بیولوژیکی آن ها و برهمکنش با پروتئین و DNA

محمدرضا فقیهی

65

ساخت سلول های خورشیدی بر پایه ترکیبات کالکوپیریت با نسبت بازدهی به قیمت بهبود یافته به روش الکتروفورتیک

محمد رضا گل و بستان فرد

66

به کار گیری نانو جاذب های جدید با سطح موثر بالا  بر پایه پلیمرهای هادی قالب گیری شده fبه منظور  اندازه گیری داروهای ضد سرطان در نمونه های فیزیولوژی

حمیده کلهر

67

طراحی، مدلسازی و امکانسنجی ساخت سیستم تولید همزمان برق و حرارت در ظرفیت 3 کیلووات بر پایه میکروتوربین

محسن کریمی

68

کاربردهای تئوری تابع چگالی در مطالعه فوتوسنتز مصنوعی

لیلا هدایتی فر

69

ساخت و بررسی درون تنی سامانه سل ژل حاوی دارو با هدف درمان نورگزایی چشمی

ریحانه ورشوچیان

 

 ©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور محفوظ می باشد.insf.org