يکشنبه ٢٢ تير ١٣٩٩-
اشاعه و ترویج
گزارش تصویری
نظرسنجی
کدام فعالیت صندوق بیشتر مورد توجه شما بوده است؟

طرح های پژوهشی و فناورانه
پسادکتری
کرسی پژوهشی
ثبت بین المللی اختراع
پژوهانه (گرنت)
تجاری سازی یافته‌های علمی

صفحه اصلی > حمایت از پژوهش و فناوری > کارگروه‌های پژوهشی  > کارگروه مطالعات علم و فناوری > اولویت‌های پژوهشی کارگروه مطالعات علم و فناوری 

اولویت های پژوهشی کارگروه مطالعات علم و فناوری

 

1-مطالعات بنیادین و مبانی فلسفی علم

1-1-        مبانی فلسفی علم با تاکید بر نگرش مبتنی بر علم دینی

1-2-        نقد علم مدرن و جایگاه نظام علمی ایران در چرخش علم در جهان

1-3-        بررسی نسبت فرهنگ، علم و اخلاق، منظومه منسجم و یا رشد اندامی

1-4-        ترابط علوم و حوزه های میان رشته ای جدید

1-5-        جامعه علمی و عمومی کردن علم

 

 

2- سیاست گذاری، مدیریت و برنامه ریزی علم و تکنولوژی

2-1- نقد نظام کمیت گرایی علمی و تدوین نظامهای جایگزین ارزشیابی علم و فناوری در کشور

2-2- نظام برنامه ریزی بودجه ای در حوزه های علم و فناوری و نحوه اولویت گذاری

2-3- اسناد بالادستی نظام علمی و کیفیت اجرایی سازی، چالشها و فرصت ها

2-4- ممیزی و اندازه گیری علم/مبانی، اهداف و روشها، روش شناسی ممیزی علم

2-5-نظام های منطقه ای، نظام ملی نوآوری و نظام های تکنولوژی

2-6- بررسی نظام توسعه علم و فناوری و بررسی عوامل و منابع/ نتایج و دیگر مولفه های آن

2-7- طراحی مدل تقسیم کار و هماهنگی نهادهای سیاست گذار و موثر برعلم و فناوری

2-8- بررسی الگوهای مختلف توسعه علمی و انتقال تکنولوژی در کشور و جهان

2-9- مدیریت نخبگان و سرآمدان بر چرخه توسعه علمی و فناوری کشور

3- تجاری سازی، بازار و علم

3-1- مطالعه تطبیقی ثبت پتنت در دنیا

3-2- نظام ملی تجاری سازی علم و فناوری، دولت، نهادهای واسط و فن آوران

3-3- بازار، برند و تجاری سازی علم

3-4- مالکیت ایده و دارایی ها و سرمایه های فکری، چالشها و فرصت ها

3-5- نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مولفه های موثر بر تجاری سازی علم و فناوری

3-6- مدیریت ریسک در نظام تجاری سازی علم و فناوری

 

4- فرهنگ، علم و مطالعات اجتماعی علم

4-1- تمدن علمی پیشینیان، علم امروزی، آرمانهای علمی فردا، بررسی سیستمی و موقعیت سنجی

4-2- بررسی نسبت میان علم و تکنولوژی و مولفه های موثر بر هر کدام در منظومه پیشرفت علمی

4-3- بررسی تاثیر فناوریهای جدید ملی بر رفتار، فرهنگ و آداب ملی

4-4- اخلاق و نظام ارزش گذاری اخلاقی علم

 

5- ابعاد حقوقی، سیاسی و بین المللی علم

5-1- دیپلماسی علم و فناوری و تعاملات بین الملل

5-2- بررسی نقش علوم بومی در چرخه جهانی، گردش علم

5-3- بررسی تطبیقی اسناد علمی کشورهای پیشرفته

5-4- مدیریت نخبگان در کشور، مراکز و دانشگاه های توسعه یافته

 

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور محفوظ می باشد.insf.org