چهارشنبه ٢٥ تير ١٣٩٩-
اشاعه و ترویج
گزارش تصویری
نظرسنجی
کدام فعالیت صندوق بیشتر مورد توجه شما بوده است؟

طرح های پژوهشی و فناورانه
پسادکتری
کرسی پژوهشی
ثبت بین المللی اختراع
پژوهانه (گرنت)
تجاری سازی یافته‌های علمی

صفحه اصلی > حمایت از پژوهش و فناوری > کارگروه‌های پژوهشی  > کارگروه علوم انسانی، اجتماعی و مطالعات علم > اولویت‌های پژوهشی کارگروه علوم انسانی و اجتماعی  

اولویت های پژوهشی

عرصه های پژوهشی کارگروه علوم انسانی و اجتماعی‎ ‎شامل موارد زير مي باشند:‏


حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی:‏

 1. طرح نظام جامع اطلاعات ورزشی کشور
 2. مطالعه و تدوین فعالیت بدنی و سلامت اقشار مختلف جامعه بر اساس متغیرهای جنسیتی، سنی، ‏شغلی و ...‏
 3. نیاز سنجی و تعیین اولویت های پژوهشی در زمینه های مختلف کشور
 4. مطالعه و تدوین استراتژی کنترل و کاهش بیماری های غیر واگیر شایع از طریق ورزش مانند چاقی، ‏استئوپروز، دیابت و ...‏
 5. بهبود زمینه اوقات فراغت، ورزش و گردشگری ورزشی با رویکرد جلب حامیان مالی و کارآفرینان ‏
 6. تدوین برنامه ملی الگوسازی برای ورزش همگانی
 7. تغییرات زیست محیطی و تاثیر آن بر فعالیت بدنی و رفتار کم تحرک اقشار جامعه
 8. مطالعه کجروی های فرهنگی در محیط ورزش
 9. بررسی چالش ها و فرصت های فراروی ورزش بانوان و ارائه راهکارهای توسعه ای
 10. کیفیت زندگی و امید به زندگی قهرمانان و بازنشستگان ورزشی
 11. مطالعه و تدوین نیمرخ قامتی اقشار گوناگون جامعه و ارائه پیشنهادات اصلاحی
 12. طرح تدوین برنامه های تغذیه ای و مکمل های مجاز برای ورزشکاران رشته های مختلف ورزشی
 13. مطالعه راهکارهای توسه ورزش بومی و تدوین اصول بلند مدت توسعه آن
 14. مطالعات پیامدسنجی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ورزش قهرمانی
 15. بررسی و ارزابی عملکرد ورزشکاران نخبه


حوزه فلسفه:‏

 1. ظرفیت فلسفه اسلامی در تکوین علوم انسانی دینی
 2. ظرفیت حکمت اسلامی در تدوین و تکوین فرهنگ عمومی
 3. آفاق فلسفه اسلامی در مواجهه با بحران های عالم معاصر
 4. آفاق فلسفه تطبیقی و امکان گفت و گوی شرق و غرب
 5. فلسفه تکنولوژی و حکمت اسلامی
 6. ظرفیت عرفان اسلامی در تدوین اخلاق اجتماعی
 7. تدوین نظام کلان آموزش فلسفه در مدارس
 8. نقد مکاتب فلسفه اخلاق، فلسفه دین و انسان شناسی فرد محور
 9. چهارچوب و نتایج فلسفه دین اسلامی
 10. تدوین نظام کلان فلسفه برای کودکان
 11. معرفی تاثیر و نتایج مکاتب، آثار و جریانات فلسفی عالم اسلام در ساحت های اجتماعی، دینی، ‏فرهنگی و سیاسی
 12. مبانی زیبایی شناسی دینی و صور انضمامی آن
 13. معرفی، تصحیح، شرح و تنقیح آثار کلیدی فلسفی، کلامی و عرفانی (احیا تراث)‏
 14. نحوه مواجهه حکمای مسلمان معاصر با جریانات فلسفی غرب ‏
 15. مبانی فلسفی نقد ادبی

 

حوزه علوم تربیتی:‏

 1. ارتقای کیفیت یادگیری مهارت های زبان فارسی(درک متن و مهارت نوشتاری) در نظام آموزشی ‏کشور
 2. توسعه حرفه ای و یادگیری مداوم مدرسان در نظام آموزشی کشور
 3. پرورش تفکر انتقادی، حل مساله ، مهارت های زندگی و شهروندی در سطوح مختلف نظام آموزشی ‏کشور
 4. اثربخشی آموزش ارزش های فرهنگی
 5. ارتقاء نقش والدین در کیفیت یادگیری در دوره قبل از دبستان و نیز آموزش دانشگاهی
 6. چیستی، چگونگی و چرائی ترک تحصیل، تکرار پایه و مدت زمان تحصیلی در سطوح مختلف ‏نظام ‏آموزشی کشور
 7. بازنگری برنامه های درسی و رابطه آن ها با نیازهای فردی و اجتماعی به منظور پرورش دانش ‏آموختگان ‏خلاق و کارآفرین
 8. چگونگی تبدیل آموزش دانشگاهی به پژوهش محوری ‏
 9. مدیریت پژوهش های آموزشی کشور ‏
 10. ‏نقش بخش خصوصی در نظام آموزشی کشور

 

حوزه علوم سیاسی (با رویکرد میان رشته ای )

 1. نهادهای دولت در ایران، مطالعه کارآمدی در ضرورت های تحول
 2. الزامات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در شرایط موجود منطقه ای و ‏جهانی
 3. نظام برنامه ریزی جمهوری اسلامی ایران  در شرایط موجود منطقه ای و جهانی
 4. نظام برنامه ریزی جمهوری اسلامی ایران، مبانی و کارآمدی
 5. وضعیت موجود، مطلوب و ضرورت های حکمرانی (‏governance‏) در جمهوری ‏اسلامی ایران ‏
 6. نقش و جایگاه کانون های تفکر در جهت دهی به سیاست های کشور های ‏بزرگ و وضعیت آن در جمهوری اسلامی ایران ‏
 7. سیاست های جمهوری اسلامی ایران در زمینه مهاجرت و الزامات مهاجرت ‏معکوس
 8. سیاست های جمهوری اسلامی ایران در زمینه محیط زیست
 9. سیاست های جمهوری اسلامی ایران در عرصه اقتصاد دانش بنیان
 10. سیاست های جمهوری اسلامی ایران در زمینه رعایت اخلاق سیاسی و مبارزه ‏با فقر و فساد
 11. تهدیدهای امنیتی (تروریسم، محیط زیست، قاچاق، حملات سایبری ... ) و ‏امنیت جمهوری اسلامی ایران
 12. علم سیاست در ایران، آسیب ها و راهکارها

 

حوزه علوم اجتماعی:‏

 1. بررسی چیستی، چرایی و چگونگی وضعیت آسیب های اجتماعی در مدارس و دانشگاه ها
 2.  سنجش وضع مسئولیت پذیری جامعه ایرانی و ارتقا آن
 3. تبیین سیاست های دولت و نگرش جوانان به ازدواج
 4. بررسی درک و نگرش دانش آموزان و دانشجویان نسبت به مفهوم شهروندی و ارزیابی آموزش های ذیربط
 5.  تحلیل سیاست های دولت در خصوص جمعیت
 6. بررسی و سنجش مدارای اجتماعی و عوامل موثر بر آن
 7. بررسی روند سالمندی جمعیت ایران و تدوین سیاست های مربوطه به آن و پیشنهاد سیاست ها

 

حوزه روانشناسی:

 1. ساخت و استاندارسازی ابزارهای سنجشی ابعاد تحولی (جسمی، روانی، اجتماعی) کودکان
 2. همه گیرشناسی مشکلات روانی - اجتماعی با تاکید بر جمعیت های در معرض خطر
 3. ساخت و انطباق ابزارهای روانشناختی الکترونیکی E-psychology در زمینه ارتقا، پیشگیری، درمان و توانبخشی کارکردهای روانی - اجتماعی
 4. ارزشیابی سیاست ها، طرح ها و برنامه های جامعه نگر در زمینه پیشگیری و مداخله مشکلات روانی - اجتماعی
 5. بررسی باورهای جوانان ایران درباره ازدواج و زندگی زناشویی
 6. بررسی راه کارهای افزایش تاب آوری فردی و کاهش خشونت در خانواده و اجتماع
 7. ساخت و استانداردسازی ابزارهای سنجش ناتوانایی های عصب - روانشناختی کارکنان در معرض خطر
 8. بررسی استاندارهای مدیریت استرس در سازمان و پیشنهاد راهکارهای مناسب

 

حوزه حقوق

 • نظریه دولت به خصوص در ح.زه های اخلاق، حریم خصوص، عفاف و حجاب
 • عدالت و احساس عدالت به خصوص در حوزه های انتخابات، مشاغل و مناصب و عدالت قضایی
 • استحکام خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی
 • حقوق و آزادی های اجتماعی با تاکید بر حقوق شهروندی، سیاسی و فرهنگی
 • حقوق بشر و جمهوری اسلامی
 • فرایند قانونگذاری برای دست یابی به قانون مطلوب
 • حقوق زن و کودک در جمهوری اسلامی ایران


حوزه زبان و ادبيات فارسی:‏

 • ‏زبان فارسی و رايانه
 • ‏آزمون های مهارت سنجی زبان فارسی
 • ‏مطالعه در گويش های ايرانی
 • مطالعات قصه شناسی با رويکردهای نوين
 • مطالعه در حوزه نظريه و نقد ادبی در ايران
 • مطالعات ميان رشته ای در زبان و ادبيات فارسی ( هنر و ادبيات - جامعه شناسی و ادبيات )‏
 • مطالعات زبان و ادبيات فارسی در حوزه تمدنی ايران فرهنگی
 • ‏مطالعات مربوط به ادبيات شفاهی ايران
 • ‏نقش زبان و ادبيات فارسی در تقويت و تداوم هويت ملی و مذهبی ايرانيان
 • ‏تدوين دستاوردهای پيوند مطالعات علوم انسانی با صبغة غير قدسی با جهان بيني قدسی در سابقة ‏تاريخي انسان و بهره مندی از آن بر حسب اقتضائات فرهنگی جمهوری اسلامی ايران .‏
 • ‏تدوين فرهنگ نامة تاريخي مفاهيم " علوم انسانی " در ايران و اسلام با الهام از برخی نمونه های ‏موفق جهانی
 • ‏بازخوانی و بازنويسی ميراث ادبی و حکمی ايرانی و اسلامی بر مبنای فلسفه ميان فرهنگی
 • ‏آموزش الکترونيکي زبان فارسی در گستره جهانی
 • ‏ترجمة کتاب های کلاسيک علوم انسانی بر مبنای نيازهای فرهنگی جمهوری اسلامی ايران که ‏تاکنون ترجمه نشده اند و يا ترجمه های مناسبی از آنها در دست نيست، به منظور ارائه ی ترجمه ‏های فاخر و متناسب با قوت زبان فارسی که از اين حيث مختصاتی بسيار درخور دارد:‏
 • ‏تهيه بانک های اطلاعاتی کلان و تخصصی جامع الاطراف در زمينه های: مترجمان، کتاب های ترجمه ‏شده، کتاب های ضروری برای ترجمه، انتشارات تخصصی (به تفکيک حوزه)، تهيه ی کتاب های درسی ‏در حوزه ی ترجمه هايي تخصصی و مطالعات ترجمه

 

حوزه تاريخ:‏

 • نگارش و تدوين علمی سيره ی نبوی و سيره ی معصومان عليه السلام با رويکرد هدفمند و روشمند
 • بررسی و تحقيق تاريخی برای تحقق دولت ديني پيامبر و جانشينان آن حضرت از ميان معصومان
 • تحقق در سه عصر انبياء ، اوصياء و اولياء با استناد به سيره ی عصر آن بزرگواران برای اثبات دولت ‏ديني و حاکميت اسلامی
 • پژوهش های تمدنی برای شناخت ابعاد ايران اسلامی
 • تمدن های شيعي ، حمدانی ، فاطمی ، ديلمی و ويژگی های آن .‏
 • ‏چهره شناسی تاريخ اسلام
 • چهره شناسی تاريخ ايران اسلامی
 • چالش عصر و نسل از نگاه تاريخ
 • بررسی آسيب های تاريخي انقطاع ، گسست و بی هويتي نسل ها
 •  آسيب شناسی جغرافيای ايران و تاثير آن در چالش های تاريخي
 • ‏نقش تمدن سازی و توليد علم ايرانيان در تاريخ اسلام
 • ‏مکتب های تاريخ نگاری اسلامی و ايرانی
 • شاخصيت و ارجعيت فلات ايران و طمع ورزی های دشمنان به آن در طول تاريخ

 

حوزه دستور و گويش شناسی:‏

 • تدوين دستور جامع توصيفي زبان فارسی معيار
 • ‏ثبت و ضبط گويش های رو به زوال
 • رده شناسی زبان فارسی معيار و ساير زبانها و گويش های ايرانی
 • تهيه اطلس زبانها و گويش های ايرانی
 • ايجاد و گسترش پيکره دادگان زبان فارسی ( همراه با گونه های اجتماعی زبان فارسی در ايران و ‏خارج از ايران )‏
 • ايجاد و گسترش پيکره دادگان گويش های فارسی و زبان های ايرانی در ايران و خارج از ايران


حوزه زبان شناسی کاربردی و آموزش زبان فارسی:‏

 • پژوهش درباره روش های مناسب برای آموزش زبان فارسی به دو زبانه ها ، چند زبانه ها و غير ‏فارسی زبانان ايرانی
 • تدوين منابع الکترونيکي ، نرم افزار و منابع غير الکترونيکي برای آموزش زبان فارسی
 • تهيه نرم افزار ترجمه زبان فارسی به ساير زبانها و ساير زبانها به فارسی
 • تدوين منابع آموزشی چند رسانه ای برای زبان فارسی
 • تهيه آزمون های معيار برای سنجش مهارت های چهارگانه ( خواندن ، نوشتن ، گفتن و شنيدن ) برای ‏زبان فارسی
 • تهيه مواد آموزشی برای آموزش زبان فارسی با اهداف ويژه و تخصصی ( ‏PSP‏ )‏


حوزه دايرة المعارف و واژه نامه ها:‏

 • ‏دايرة المعارف زبان و زبان شناسی ايرانی
 • فرهنگ ريشه شناسی واژه های معاصر زبان فارسی
 • فرهنگ جامع و فرهنگ های تخصصی بر مبنای اصول و ملاحظات زبان شناسی
 • اصلاح شناسی واژه های فنی و تخصصی


حوزه تحليل گفتمان:‏

 • ‏تجزيه و تحليل گفتمان حضرت امام خميني ( ره ) در ابعاد گوناگون ( سياسی ، فرهنگی و فقهی ) ‏قبل و بعد از انقلاب اسلامی و وصيت نامه
 • تجزيه و تحليل گفتمان مقام معظم رهبري در ابعاد گوناگون ( سياسي ، اجتماعي و فقهي ) قبل و ‏بعد از رهبري ‏
 • بررسي تطبيقي گفتمان رهبران ديني و سياسي ايران با پيامبر اعظم ( ص ) و ائمه اطهار
 • بررسي کاربرد شناختي و گفتمان گونه هاي جديد زبان فارسي در ميان نوجوانان و جوانان ، پيشه ‏هاي مختلف به ويژه پيشه هاي نوظهور ، گروه هاي ضد جامعه ، بزهکار و . . ‏
 • بررسي نشانه شناختي و گفتمان متن هاي زباني ( گفتاري و نوشتاري مانند خاطرات ، نامه ها ، ‏داستان ها ، شعر ، نمايش نامه ها و فيلم نامه ها ، مکالمات ، سخنراني ها . . . ) فيلم ها ، نمايش ها ‏، موسيقي ها ، عکس ها و پوسترها ، نقاشي ها ، مجسمه ها و مانند آن ، به ويژه در دوره هاي پيش ‏از انقلاب ، انقلاب ، جنگ و پس از جنگ
 • بررسي نشانه شناختي نظام هاي نشانه ای کلامي و غير کلامي ( آيين ها ، پوشاک . . . ) در ‏بخش هاي مختلف ايران و خارج از ايران


حوزه زبان در قرآن و نهج البلاغه:‏

 • بررسی مبانی فلسفی زبان و جايگاه زبان در قرآن کريم
 • بررسی رموز کلامی قرآن کريم ( صرف ، نحو ، معنی و آوا )‏
 • بررسی رموز کلامی نهج البلاغه ( صرف ، نحو ، معنی و آوا )‏
 • بررسی چگونگی تعامل صورت و محتوا در قرآن کريم
 • بررسی چگونگی تعامل صورت و محتوا در نهج البلاغه
©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور محفوظ می باشد.insf.org