چهارشنبه ١٨ تير ١٣٩٩-
اشاعه و ترویج
گزارش تصویری
نظرسنجی
کدام فعالیت صندوق بیشتر مورد توجه شما بوده است؟

طرح های پژوهشی و فناورانه
پسادکتری
کرسی پژوهشی
ثبت بین المللی اختراع
پژوهانه (گرنت)
تجاری سازی یافته‌های علمی

صفحه اصلی > حمایت از پژوهش و فناوری 

معرفي

کارگروه‌هاي تخصصي صندوق وظيفه ارزيابي طرح هاي پيشنهادي را بر عهده دارند. اعضاي کارگروه‌ها از بين استادان برجسته عضو هيات علمي دانشگاه‌ها، مؤسسات و مراکز علمي و پژوهشي کشور و توسط کميته تخصصي صندوق تعيين مي‌شوند.

روش بررسي طرح‌هاي پيشنهادي

طرح‌هاي پژوهشي پس از بررسي اوليه توسط دبير کارگروه از لحاظ تکميل بودن فرم و ساير مدارک و مستندات مربوطه جهت تعيين اولويت در جلسات کارگروه که معمولا يکبار در ماه تشکيل مي‌گردد، مورد بررسي قرار مي‌گيرد. اگر طرح در حيطه عرصه‌هاي پژوهشي صندوق باشد، کارگروه (با توجه به رشته تخصصي) با استفاده از بانک داده داوري صندوق، داور تعيين مي‌نمايد و دبير کارگروه عهده‌دار پيگيري کسب نتيجه از داوران مي‌گردد.  نتايج داوري در جلسه بعدي کارگروه مطرح و پس از بررسي نهايي تصويب و يا رد مي‌شود. لازم به ذکر است طرح‌هاي مورد بررسي پس از تصويب در کارگروه هاي تخصصي، در کميته تخصصي نيز بررسي و راي نهايي صادر مي‌گردد.

معرفي کارگروه ها

جهت مشاهده توضيحات هر کارگروه، عرصه‌هاي پژوهشي و ليست طرح‌هاي مصوب، لطفا کارگروه مورد نظر را انتخاب نماييد:

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور محفوظ می باشد.insf.org