چهارشنبه ٢٥ تير ١٣٩٩-
اشاعه و ترویج
گزارش تصویری
نظرسنجی
کدام فعالیت صندوق بیشتر مورد توجه شما بوده است؟

طرح های پژوهشی و فناورانه
پسادکتری
کرسی پژوهشی
ثبت بین المللی اختراع
پژوهانه (گرنت)
تجاری سازی یافته‌های علمی

صفحه اصلی > حمایت از پژوهش و فناوری > کارگروه‌های پژوهشی  > کارگروه فرارشته ای علوم انسانی > اولویتهای کارگروه فرارشته ای علوم انسانی 

"اولویتهای کارگروه فرارشته ای علوم انسانی"

 

v     شناخت، پرورش، هدایت، شکوفایی و بکارگیری استعدادها و ظرفیت­های انسانی در کشور

·         آمایش و برنامه ریزی منابع انسانی در سطح ملی

·         زمینه­ ها و دلایل مطلوب نبودن فضای کسب و کار

·         نبود ارتباط ارگانیک بین صنعت و دانشگاه

·         سیاست گذاری و اجرای برنامه­های آموزشی و تربیتی

·         تدوین برنامه هوشمندی استراتژیک در سطح دولت

·         آسیب شناسی مدیریتی و شایسته سالاری در مدیریت

·         آسیب شناسی کارآمدی قوانین و مقررات از منظر نظام مدیریت کشور

·         کارایی و اثر بخشی نظام نظارت و کنترل در مدیریت دولتی

 

v     محور مسائل جهان اسلام و تعاملات آن

·         بررسی شیوه­های مدیریتی و تبلیغی و علل اثر گزاری گروه­های تکفیری و سلفی

·         مدیریت تعاملات و تعارضات اقوام و مذاهب و فرقه­های عقیدتی

·         مطالعه و بررسی و شناسایی شبهات درون دینی با رویکرد پاسخگویی به آن­ها

 

v     پاسخگویی عمومی و حقوق شهروندی

·         طراحی الگوی پاسخ­گویی در سطح حاکمیت، نظام اداری، منطقه­ای محلی نهاد­های عمومی

·         بسترسازی برای نظام پاسخ­گویی عمومی از طریق ارتقاء حقوق شهروندی

·         مطالعات تطبیقی حقوق شهروندی

 

v     بررسی وضعیت امید و سرمایه­های اجتماعی

·         تحلیل و تبیین وضعیت اعتماد عمومی و عوامل موثر بر بهبود آن

·         نشاط و امید آفرینی در سطح جامعه و سازمان­ها

·         راه­کارهای ارتقاء امید به آینده

·         تحلیل سرمایه اجتماعی در جامعه و افت اعتماد عمومی

·         اعتماد متقابل بین مردم و حکومت

·         ارزیابی و سنجش سرمایه­های اجتماعی

·         طراحی الگوی مدل بومی سنجش سرمایه­های اجتماعی به منظور ایجاد مرکز افکار سنجی و سنجش آن در کشور

 

v     آسیب شناسی نظام سلامت و فساد اداری

·         ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد در نظام اداری

·         طراحی مدل سلامت مالی و اداری دولتی

 

v     تکنولوژی­های ارتباطی و مسائل و مشکلات آن­ها

·         مطالعه آسیب­های شبکه اجتماعی خارجی با هدف سیاستگذاری سواد رسانه­ای در کشور

·         اثرات تکنولوژی­های نوین ارتباطی به نسل آینده کشور

 

v     امید و سرمایه اجتماعی

·         بررسی نشاط و شادابی با رویکرد تطبیقی

·         عامل موثر بر شکل گیری شادی و نشاط در سطوح مختلف محلی و ملی با رویکرد تطبیقی

·         ارتباط بین مولفه های: باورهای دینی، خرده فرهنگ ها، ساختارهای قانونی با سرمایه های اجتماعی

·         چالش های بیم و امید در جامعه ایرانی

 

v     طراحی الگوی پاسخگویی در سطح حاکمیت نظام اداری و منطقه ای محلی

·         ارتقا پاسخگویی عمومی

·         طراحی و تبیین الگوی ساختارهای رسمی و غیر رسمی مشارکت مردمی در سطوح کلان حاکمیتی و مدیریت منطقه ای محلی

·         طراحی ساختارها و مدل های مشارکت مردمی

 

v     روش های پیشگیری و مقابله با فساد با رویکرد تطبیقی

·         ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد

·         طراحی مدل سلامت مالی دولت

 

v     مسائل فرهنگی و خانواده

·         بررسی علل ناهنجاری های اجتماعی و ارائه راه کارها

·         عوامل موثر در پایداری خانواده

·         شکاف بین نسلی و مدیریت خانواده

·         ارائه الگوی بهینه اقتصاد خانواده

·         طراحی الگوی مدیریت خانواده ایرانی اسلامی

·         شناسایی الگوهای جایگزین شونده خانواده و ارائه راهکارهای تقویت خانواده پایدار

 

v     تحول در علوم انسانی و اجتماعی با رویکرد اسلامی

·         تاثیر فلسفه های مضاف در تولید علم دینی

·         بررسی تطبیقی تاریخ علم دینی و علم مدرن

·         شناخت موانع اساسی گفتمان سازی تحول در علوم انسانی و ارائه راهکار

·         تبیین هماهنگی بین علوم مختلف انسانی و مسئله هم افزایی علوم انسانی

·         آینده نگاری و آینده پژوهی در حوزه تحول علوم انسانی و اجتماعی

·         روش شناسی تولید علم دینی

·         نقشه راه تحول در علوم انسانی

·         بررسی علل مقاومت در برابر تحول در علوم انسانی و راهکارهای کاهش آن

·         طراحی مدل های مفهومی برای تحول در علوم انسانی

·         آسیب شناسی علوم انسانی در ایران به لحاظ کارایی و بومی و جامعیت

 

v     تجاری سازی نتایج تحقیقات علوم انسانی

·         آسیب شناسی نظام ثبت اختراعات و یافته های پژوهشی در حوزه علوم انسانی

·         چالش ها و موانع تجاری سازی یافته های علوم انسانی و اجتماعی

·         مطالعه و طراحی الگوی کسب و کارهای مبتنی بر یافته های پژوهش های علوم انسانی و اجتماعی

 

v     اقتصاد محیط زیست، منابع طبیعی و مدیریت آن

·         خشک سالی متعدد و متوالی و ضرورت استفاده بهینه از آب

·         گسترش بی رویه آلایندگی محیطی و ضرورت مقابله با آن

·         مطالعه و بررسی عوامل موثر بر محیط زیست و عوامل طبیعی

·         بررسی روش های جلوگیری و کاهش عوامل تخریب محیط زیست

·         مطالعه هزینه های اجتماعی تخریب محیط زیست

·         روش های مدیریت کارآمد محیط زیست و منابع طبیعی

·         بررسی روش های مدیریت کارآمد محیط زیست و منابع طبیعی

 

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور محفوظ می باشد.insf.org