چهارشنبه ٢٥ تير ١٣٩٩-
اشاعه و ترویج
گزارش تصویری
نظرسنجی
کدام فعالیت صندوق بیشتر مورد توجه شما بوده است؟

طرح های پژوهشی و فناورانه
پسادکتری
کرسی پژوهشی
ثبت بین المللی اختراع
پژوهانه (گرنت)
تجاری سازی یافته‌های علمی

صفحه اصلی > حمایت از پژوهش و فناوری > کارگروه‌های پژوهشی  > کارگروه مطالعات علم و فناوری > طرح های پژوهشی سفارشی از طرف صندوق 

عنوان های ذیل طرح هایی می باشند که از طرف صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور سفارش داده شده اند. پژوهشگران و فناورانی که مایل هستند بر روی این عناوین طرح تحقیقاتی انجام دهند، باید بر روی عناوین کلیک کنند تا بتوانند طرح های سفارش داده شده (RFP) را مطالعه فرمایند. پس از مطالعه و نگارش طرح، پژوهشگران محترم باید طرح خود را در سامانه شماره 1 صندوق به کارگروه مطالعات علم و فناوری ارسال نمایند.

عناوین 

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور محفوظ می باشد.insf.org